GDPR - malé a střední podniky

5. dubna 2018 14:49

Dovolujeme si Vám nabídnout semináře k problematice GDPR pro jednatele a manažery obchodních korporací, pro malé a střední podniky a pro zájemce o výkon pověřence pro ochranu osobních údajů.

25. května 2018 nabývá účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679o ochraně osobních údajů, pro které je dnes již zavedený název „GDPR“, neboli General Data Protection Regulation, na základě kterého budou muset všechny firmy a organizace přizpůsobit  veškeré interní procesy, při kterých dochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů požadavkům, které toto Nařízení nově přináší

GDPR - zaměřeno na malé a střední podniky

Seminář je určen pro statutární orgány a řídící pracovníky malých a středně velkých společností.

Pokud jste se tedy na implementaci Nařízení do Vašich vnitropodnikových procesů zatím nepřipravili, máte nejvyšší čas.

Obsah: Na semináři budou účastníci seznámení s obsahem předmětného Nařízení a získají základní informace, jaké konkrétní kroky bude potřeba do účinnosti Nařízení podniknout pro to, aby byly veškeré firemní agendy přizpůsobeny tak, aby se v budoucnu předešlo vysokým sankcím, které za jednotlivá porušení hrozí.

Termíny: 03.05.2018

Délka semináře: 8:30 - 11:45 hodin

Místo konání: Restaurace Panská Lícha, Panská lícha 6, Brno - Soběšice

Cena semináře: 1.800,- Kč + DPH

 

V případě Vašeho zájmu se můžete k příslušnému semináři přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přes kontakty uvedené na našich internetových stránkách.

Zpět na výpis aktualit