Seminář - Insolvenční zákon a řízení v praxi

1. listopadu 2017 12:10

Zajímá Vás problematika insolvenčního řízení z pohledu dlužníka nebo věřitele? Potýkáte se s insolvencí Vašich obchodních partnerů a nejste si jisti, jak v takové situaci nejefektivněji jednat? Situace hrozícího úpadku se v současnostistávají běžnou součástí podnikání a je třeba se na ně dostatečně připravit. S otázkami insolvenčního řízení dle novely insolvenčního zákona a souvisejících předpisů, která nabyla účinnosti 1.7.2017, a která do problematiky insolvenčního řízení zavádí řadu zásadních změn,Vás seznámí praktický seminář. Získáte znalosti o tom, které právní nástroje použít a jak správně postupovat při úpadku, či hrozícím úpadku Vašeho obchodního partnera a které nástroje slouží k ochraně Vašich zájmů pro případ hrozícího úpadku Vaši firmy.

Seminář Insolvenční zákon a insolvenční řízení v praxi je určen jak podnikatelům, kteří přihlašují své pohledávky jako insolvenční věřitelé v rámci insolvenčních řízení svých dlužníků, čímž se stávají účastníky těchto řízení se všemi právy a povinnostmi z toho pro ně vyplývajícími, tak podnikatelům (právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím), kteří mají zájem o problematiku vlastního úpadku nebo hrozícího úpadku. 

Seminář je současně určen i nepodnikajícím fyzickým osobám, které se ocitnou ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku a hledají způsob, jak tuto nastalou situaci řešit.

 

Obsah: Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou a jednotlivými fázemi insolvenčního řízeníz pohledu věřitele i dlužníka. Seminář poskytne účastníkům informace o způsobech úpadku dlužníka z pohledu právnických a fyzických osob a seznámí je s průběhem řízenía chováním věřitele v rámci řešení úpadku dlužníka podle novelizovaného insolvenčního zákona a dále s problematikou hrozícího úpadku. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s procesem bezchybného podání insolvenčního návrhu a přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a následnými postupy v rámci probíhajícího řízení. Pozornost bude věnována také úloze a postavení insolvenčního správce, insolvenčního soudu, dlužníka, věřitelůa ostatních účastníků v insolvenčním řízení.

 

Termíny: 10.01.2018 a 14.02.2018

Délka semináře: 09:00 - 15:30 hodin

Místo konání: Heršpická 11b, Brno

Cena semináře: 5.900,- Kč

 

Každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování semináře.

V případě Vašeho zájmu se můžete k příslušnému semináři přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přes kontakty uvedené na našich internetových stránkách.

Zpět na výpis aktualit